O nas

ZDRUŽENJE VARNIH HIŠ NOVA SLOVENIJE je bilo kot splošna dobrodelna organizacija ustanovljeno leta 1994 in kot tako že vrsto let uspešno deluje na področju zaščite in zagotavljanja varnosti kakorkoli ogroženih žena in otrok, ki so postale žrtve nasilja, z možnostjo nastanitve in bivanja v naših enotah, VARNE HIŠE ZA ŽENSKE –  z otroki.

Zaradi rastočega povpraševanja smo se leta 2005 odločili v okviru ZVHNS ustananovti samostojno enoto, VARNE HIŠE ZA MOŠKE – z otroki, ki kot edina v Sloveniji nudi pomoč in bivanje v posebni varni hiši tudi moškim.

Tako varne hiše ZVHNS znatno prispevajo k reševanju posledic problematike raznovrstnega (psihičnega, fizičnega, …) nasilja v družini v širšem Slovenskem prostoru. Nudimo podporo strokovnih svetovalk – cev in osebno pomoč. Borimo se proti zlorabam in nasilju nad ženskami, moškimi in otroki, ki velikokrat preživljajo travme zaradi tovrstnih dejanj. Uspešno pomagamo pri odvajanju odvisnosti od drog in alkohola.

Delujemo na območju celotne Republike Slovenije, naše varne hiše pa se nahajajo na anonimnih lokacijah.

Skozi leta delovanja so se spreminjale, dopolnjevale in nadgrajevale statutarne oblike in določila delovanja glede na izkušnje in potrebe. Izkušnje so pokazale potrebo za vzpostavljanje in vzdrževanje sožitja ljudi in živali v njihovem skupnem bivalnem okolju.

Tako je leta 2013 v sklopu ZVHNS bila ustanovljena ZA PRAVICE ŽIVALI – ALEKSANDER KAMENIK in ŽIVALSKO TERAPEVTSKI CENTER.

ZA PRAVICE ŽIVALI – ALEKSANDER KAMENIK kot prva v Evropi, ki skrbi za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali. ZA PRAVICE ŽIVALI – ALEKSANDER KAMENIK se zavzema za odpravo vzrokov in zmanjševanje posledic z odkrivanjem neodgovornega, nevestnega in malomarnega lastništva živali ter nadzorom in osveščanjem lastnikov živali. ZA PRAVICE ŽIVALI – ALEKSANDER KAMENIK deluje na celotnem območju Republike Slovenije.

ŽIVALSKO TERAPEVTSKI CENTER v terapevtske namene, kjer se razvija sožitje ljudi in živali in je izjemen terapevtski pripomoček za medsebojno socializacijo in sanacijo posledic žrtev nasilja in mučenih živali.

S to ustanovitvijo so se nekako zaokrožile in združile v soodvisnost dejavnosti varnih hiš, živalske policije in živalsko terapevtskega centra.

Združenje nima sistemskega financiranja s strani države. Za uresničevanje našega poslanstva in nemotenega delovanja smo odvisni od donacij in prostovoljnih prispevkov. Naše poslanstvo izvajamo izključno z zbiranjem prostovoljnih prispevkov od vrat do vrat, ki ga opravljajo vse pohvale vredni posamezniki, člani, aktivisti in prostovoljci, ob koncu leta pa tudi z obiskom in razdeljevanjem stenskega koledarja. Naj se ob njihovem obisku odpro vrata vašega srca, z vašo srčnostjo, s prispevkom po vaši zmožnosti storite plemenito dejanje v dobrobit nemočnih.

HVALA ZA VAŠO PODPORO!

Združenje ima dovoljenje za zbiranje prostovoljnih prispevkov na celotnem območju Republike Slovenije. Če na vaša vrata pozvoni oseba, ki zbira prostovoljne prispevke v našem imenu in niste prepričani ali je ta oseba iz našega združenja, iz varnostnih razlogov preglejte vse dokumente ali pokličete in preverite na:    051 622 193
Aleksander Kamenik